Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka we wrześniu 2014 r. ogłosiła szóstą już edycję Konkursu na Najlepszy Samorząd Uczniowski. Konkurs skierowany jest do Samorządów Uczniowskich wszystkich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. Celem tego konkursu jest mobilizacja szkolnych samorządów do działania na skalę wewnątrzszkolną i pozaszkolną, ale również sprzyjającą płaszczyzną do międzyszkolnej wymiany dobrych praktyk. Patronat nad konkursem objął Pan Dariusz Misztal Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.31 października 2014 r. Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka zakończyła rekrutację samorządów do udziału w konkursie. Do walki o miano Najlepszego Samorządu zgłosiło się i zakwalifikowało pięć szkół: Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum w Białej Rawskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

24 lutego 2015 r. komisja konkursowa w składzie: Pan Zbigniew Sienkiewicz - Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka, Pani Jolanta Kosińska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Mateusz Dembek - Przewodniczący MRM Rawa Mazowiecka oraz Anna Machnicka - Radna MRM Rawa Mazowiecka odwiedziła szkoły, które zgłosiły się do konkursu. Po wizytacjach możemy śmiało stwierdzić, że każdy samorząd bardzo dobrze się zaprezentował. Wybór tego najlepszego będzie z pewnością trudny. Do 22 maja br. zgłoszone samorządy zobowiązane są dostarczyć opis akcji które zostały zrealizowane w bieżącym roku szkolnym w formie prezentacji multimedialnej. Dopiero po dokładnym zapoznaniu się z prezentacją komisja konkursowa wskaże zwycięzce. Oficjalne podsumowanie w czerwcu, o którym z pewnością Was poinformujemy.

 Mateusz Dembek - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta