Do udziału w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym już po raz piąty zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. 19 marca 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej uczniowie wykazywali się swoją wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. W dniu dzisiejszym 26 marca konkurs został podsumowany i ogłoszono oficjalne wyniki.

 

Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu maksymalnie 15 uczniów, a udział wzięło łącznie 39 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Rawie Mazowieckiej oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Maksymalnie za poprawnie rozwiązany test można było uzyskać 50 punktów.

Prace były do końca zakodowane i sprawdzane przez pięcioosobową Komisję Konkursową, której przewodniczyła Katarzyna Gierach – Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.
W skład ww. komisji weszli ponadto: Pan Bogdan Batorek nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, Pan Grzegorz Krawczyk nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej oraz radne Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandra Cała i Anna Machnicka.

Zwycięzcą konkursu została Dominika Jaśkiewicz uzyskując 44 pkt. otrzymując nagrodę w postaci dysku zewnętrznego o pojemności 750 GB, a II miejsce ex aequo zajęły trzy osoby z liczbą 43 pkt. i otrzymały zestawy głośników multimedialnych. Są to: Marika Cuprjak, Marzena Dębska i Edyta Kubiak. Wszystkie osoby uczęszczają do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

Dyplomami za udział oraz nagrodami książkowymi zostali nagrodzeni:
1. Daria Adamczyk ZSO
2. Maria Białobrzeska ZSO
3. Hubert Jakóbik ZSO
4. Izabela Kosakowska ZSP
5. Agnieszka Rusinowska ZSCEZiU
6. Paulina Śliwińska ZSO
7. Marta Wojciechowska ZSO
8. Adrianna Woszczyk ZSO
9. Patrycja Wróblewska ZSO

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że nasz konkurs rozbudził w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego.