W piątek 23 października 2015 r. odbędzie się inauguracyjne spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta X kadencji. Sesja odbędzie się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

W spotkaniu udział wezmą Dariusz Misztal Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz radni IX i X kadencji.

Celem tego spotkania będzie uroczyste powitanie nowych Radnych i zachęcenie do aktywnej działalności. Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka IX kadencji podsumuje swoją dwuletnią działalność, opowie zebranym o swojej pracy w młodzieżówce i podzieli się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. 

Prosimy wszystkich Radnych IX i X kadencji o niezawodne przybycie.