Już w sobotę 7 listopada w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się szkolenie integracyjno-wprowadzające dla radnych X kadencji, które poprowadzi Damian Piekut Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta kadencji VIII. Będzie w nim również uczestniczył Mateusz Dembek, Przewodniczący MRM IX kadencji. Szczegóły szkolenia poniżej...

Celem szkolenia jest jak najlepsze przygotowanie nowych osób do pełnienia funkcji młodzieżowych radnych.

Moduły tematyczne:

1. Integracja (1 godz.)

Gry i zabawy mające na celu zapoznanie się nowych radnych.

2. Role grupowe (1 godz.)

Co to są role grupowe? Co je charakteryzuje? Ćwiczenia oparte na kwestionariuszu ról zespołowych M. Belbina. Zasady sprawnej komunikacji.

3. Podstawy prawne (30 min.)

Podstawy prawne funkcjonowania młodzieżowych rad, standardy funkcjonowania

młodzieżowych rad w Polsce.

4. Sojusznicy działań (1 godz.)

Kim są sojusznicy działań? Jak ich pozyskiwać? Opracowanie mapy sojuszników.

5. Tworzenie wizerunku organizacji (ok. 30 min)

Kim jesteśmy? Co robimy? Zasady komunikowania, social media.

6. Praca metodą projektu (1 godz.)

Jak wygląda praca metodą projektu? Jak definiować cele? Jak promować i upowszechniać rezultaty projektu?

7. Nasze plany na przyszłość (30 min.)

Opracowanie planu działań na najbliższe miesiące.


Obecność wszystkich radnych X kadencji na szkoleniu obowiązkowa.