W sobotę 7 listopada 2015 r. dwunastu nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka X kadencji wzięło udział w szkoleniu wprowadzająco-integracyjnym.

Celem szkolenia było wprowadzenie radnych MRM do wykonywania powierzonego im mandatu. Szkolenie, które odbyło się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury, poprowadził Damian Piekut Przewodniczący MRM VIII kadencji. 

 

Jakie pomysły będą realizować nowi radni? O tym dowiemy się wkrótce, ale każdy zespół młodych ludzi stawia sobie określone cele i dąży do ich realizacji. Wszystko po to, aby koledzy i koleżanki czynnie i z ochotą uczestniczyli w życiu miasta.