Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że wszystkie samorządy, które zgłosiły się do uczestnictwa w „Konkursie na Najlepszy Samorząd Uczniowski 2015/2016” zostały do niego zakwalifikowane.

W tym roku do konkursu zgłosiło się łącznie 8 samorządów: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii gimnazjum są to szkoły: Zespół Szkół w Cielądzu, Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum w Sadkowicach i Gimnazjum w Białej Rawskiej. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne zakwalifikowały się następujące szkoły: Zespół Placówek Specjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Rawy Mazowieckiej.

 

Celem naszego konkursu jest mobilizacja szkolnych samorządów do działania na skalę wewnątrzszkolną i pozaszkolną. Konkurs jest również sprzyjającą płaszczyzną do międzyszkolnej wymiany dobrych praktyk. Wszystkim samorządom życzymy wiele zapału, chęci i świetnych pomysłów w roku szkolnym 2015/2016.

Na pierwszy kwartał 2016 r. planowane są hospitacje placówek przez Komisję Konkursową. O terminie hospitacji każda szkoła zostanie powiadomiona, zgodnie z regulaminem konkursu,  najpóźniej tydzień przed jej planowanym terminem.

Przypominamy, że prezentacje multimedialne (zawierające maksymalnie 25 slajdów) podsumowujące roczną pracę samorządu należy dostarczyć do dnia 20 maja 2016 r. do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 13.