Konkurs na Najlepszy Samorząd – regulaminowe wizytacje w szkołach

Konkurs Najlepszy Samorząd Uczniowski 2015/2016 to forma rywalizacji samorządów uczniowskich organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta już po raz siódmy. Konkurs dla samorządów jest bardzo dobrą okazją do zaprezentowania się szkół i pobudza aktywność społeczną zrzeszonych w szkolnych samorządach uczniów. W dniach 2 i 3 lutego odbyły się wizytacje szkół, które biorą udział w konkursie na Najlepszy Samorząd Uczniowski w bieżącym roku szkolnym.

 

Komisja w składzie: Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta, Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Anna Machnicka Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta i Michał Winiarski Radny MRM przeprowadziła wizytacje w ośmiu szkołach. W kategorii gimnazjum są to: Zespół Szkół w Cielądzu, Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum w Sadkowicach i Gimnazjum w Białej Rawskiej. Natomiast w kategorii szkoły ponadgimnazjalne wizytacje odbyły się w szkołach w Rawie Mazowieckiej. Komisja wizytowała: Zespół Placówek Specjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Wizytacja miała na celu sprawdzenie dotychczasowej pracy samorządów uczniowskich. Do rozstrzygnięcia konkursu zostało jeszcze trochę czasu, dlatego też zachęcamy samorządy do czynnego działania i rywalizacji. Z pewnością będziemy bacznie obserwować te starania. Przypominamy również o prezentacjach, które należy dostarczyć do nas do 20 maja 2016 r. Finał konkursu już w czerwcu.

Młodzieżowa Rada Miasta