Do udziału w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym już po raz szósty zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. 17 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej uczniowie wykazywali się swoją wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. W dniu dzisiejszym 23 marca konkurs został podsumowany i ogłoszono oficjalne wyniki.

 

Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu maksymalnie 15 uczniów, audział wzięło łącznie 48 uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Białej Rawskiej. Maksymalnie za poprawnie rozwiązany test można było uzyskać 50 punktów.

Prace były do końca zakodowane i sprawdzane przez Komisję Konkursową, której przewodniczyła Katarzyna Gierach – Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.
W skład ww. komisji weszli ponadto: Pan Jacek Malczewski Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka, Pan Bogdan Batorek dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu, Pan Grzegorz Krawczyk nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Pan Hubert Jankowski nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz radni Młodzieżowej Rady Miasta Anna Machnicka, Michał Winiarski i Filip Zimecki.

Dyplomy dla laureatów konkursu i nagrody przekazali Zastępca Burmistrza Miasta Marek Pastusiak i Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Jacek Malczewski.

Zwycięzcą konkursu została Weronika Lusa uzyskując 49 pkt., II miejsce z liczbą 47 pkt. zajęła Justyna Grzyb, a III miejsce z liczbą 45 pkt. Maria Białobrzeska. Wszystkie osoby uczęszczają do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

Dyplomami/wyróżnieniami oraz drobnymi upominkami zostali nagrodzeni:
1. Adamczyk Gabriela ZSO
2. Bonecka Angelika ZS CEZiU
3. Cuprjak Marika ZSO
4. Dębska Marzena ZSO
5. Jaśkiewicz Dominika ZSO
6. Kozieł Michał ZSP Rawa Mazowiecka
7. Rusinowska Agnieszka ZS CEZiU
8. Warulik Aleksandra ZSP Rawa Mazowiecka

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że nasz konkurs rozbudził w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego.

Podsumowano również konkurs fotograficzny „Aktywne i bezpieczne ferie w Rawie”. Zainteresowanie konkursem nie było zbyt duże, bo wzięło w nim udział troje uczestników. Z uwagi na to, że dostarczone na konkurs prace były na wyrównanym poziomie, postanowiliśmy nagrodzić wszystkich, którzy zgłosili swoje prace. Dyplomy i nagrody otrzymali: Natalia Dębska, Anna Sokołowska, Adam Dziąg.


autor: Młodzieżowa Rada Miasta
fot. Z. Urbański