W sobotę 16 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się piąta edycja konkursu Pokaż się!, organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Rawa Mazowiecka. Do udziału w konkursie zgłosiło się 26 odważnych uczestników, którzy samodzielnie, bądź w grupach zaprezentowali artystyczne umiejętności. 
Jury nie miało łatwego zadania wybierając najlepszy talent tegorocznego konkursu. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł jury przyznało zespołowi Noise, który wykonał piosenkę własnego autorstwa. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł wygrał na akordeonie Jakub Muszyński. Trzecią nagrodę w wysokości 100 zł otrzymał zespół Reymont.

Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je: Ola Wiśnik, Wiktoria Kobyłka, Jakub Bińkiewicz, Amelia Antosik, Dawid Kunz oraz Marta Patulska i Kasia Lipińska. Wyróżnieni wykonawcy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi. Natomiast najmłodsi uczestnicy Pokaż się!: Zuzia Kęsicka, Asia Miśkiewicz, Kuba Michalski i Bogdan Magnuszewski otrzymali słodkie upominki.

Uczestników konkursu oceniało pięcioosobowe jury w składzie: Jolanta Ornafa – nauczyciel wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Magdalena Wołk – opiekun Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 1, Małgorzata Jastrząbek – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Gimnazjum nr 2, Magdalena Bernacik – Przewodnicząca MRM IV kadencji, Bogdan Batorek – dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnej edycji konkursu Pokaż się!