Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka już po raz szósty zaprasza młodych rawian do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. Patronat nad konkursem objął Pan Dariusz Misztal Burmistrz Miasta.

 

Nagroda w konkursie jest wyjątkowa. Jest nią fotel Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. W Dniu Dziecka - 1 czerwca 2016 r. - zwycięzca konkursu będzie mógł doświadczyć na czym polega praca burmistrza. Oznacza to, że w godz. 8-12 zwycięzca konkursu będzie urzędował wraz z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka Dariuszem Misztalem i razem z nim wykonywał obowiązki gospodarza miasta.

Aby walczyć o tak zaszczytne wyróżnienie należy wykonać pracę plastyczną pt. „Rawa Mazowiecka – moja mała ojczyzna”. Każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie i może zgłosić tylko jeden rysunek formatu A3 wykonany dowolną techniką plastyczną.

Zachęcamy młodych uzdolnionych plastycznie uczniów do wypróbowania swoich sił w konkursie. Na wykonanie prac uczniowie mają czas do 6 maja 2016 r. do godz. 15.00. Prace, zgodne z tematyką konkursu, należy złożyć do tego czasu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 13 przy Pl. Piłsudskiego 4.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec maja podczas wernisażu wystawy prac zgłoszonych na konkurs w Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.