Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 17 czerwca 2014 r. podsumowała piątą już edycję Konkursu na Najlepszy Samorząd Uczniowski 2013/2014. Patronat nad konkursem objął Pan Eugeniusz Góraj Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Testowa galeria:

{gallery}/sampledata/parks/landscape{/gallery}

Wśród wielu organizacji funkcjonujących na terenie Rawy Mazowieckiej ważne miejsce zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta. Jest to organizacja, powołana w myśl art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, działająca przy Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.
Do MRM należy 12 radnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka, wybieranych na okres dwuletniej kadencji.

Młodzieżowa Rada Miasta występuje z wnioskami i propozycjami dotyczącymi środowiska i interesów lokalnych młodzieży przed Radą Miasta Rawa Mazowiecka i Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka. Współpracuje z samorządami szkolnymi. Ponadto młodzieżowi Radni oprócz realizacji celów statutowych takich jak upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu miasta, pomagają w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta oraz rawskie organizacje i instytucje. Młodzieżowa rada sama również jest organizatorem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjno- sportowym i charytatywnym.

Młodzieżowa Rada Miasta to grupa młodych ludzi otwartych na świat i najlepszy sposób na aktywizację młodzieży. Jednym słowem młodzieżowi radni są tam, gdzie trzeba coś zrobić i gdzie się coś dzieje.
 
Odrobina historii

Młodzieżowa Rada Miasta jest organizacją powołaną do życia Uchwałą Nr XXVIII/222/96 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 1996 r. Młodzieżowy samorząd powstał dzięki inicjatywie grupy młodzieży oraz ówczesnego Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Wojewody.

Członkami młodzieżowej rady zostali reprezentanci młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Głównym założeniem Rady jest troska o interesy lokalnej młodzieży. Kadencja MRM została ustalona na dwa lata, a liczba członków na 24 osoby.

Pierwsze wybory odbyły się 24 kwietnia 1997 r. Funkcję Przewodniczącej I kadencji objęła Monika Pytka i młodzi radni przecierali pierwsze szlaki.

II kadencja MRM została wybrana w październiku 1999 r. Przewodniczącym Rady został Marcin Laudan. Podczas dwuletniej pracy młodzież poszerzyła pole swojej działalności, mając w swoim dorobku kilkanaście przedsięwzięć, a także liczne kontakty zagraniczne.

III kadencja rozpoczęła swoją przygodę 26 października 2001 r. Stanowisko Przewodniczącej Rady objęła Agata Słowińska. ''Młodzieżówce'' udało się nawiązać współpracę z wieloma organizacjami z terenu miasta, a także wyjść z inicjatywami do większej grupy mieszkańców. Wspomnijmy chociażby program ''Randka w ciemno'', debatę młodzieży z kandydatami na burmistrza miasta i rozpoczęcie cyklu ''Najlepszy z Najlepszych''.

Wybory do IV kadencji odbyły się 17 listopada 2003 r. Przewodniczącą tej Rady została Magdalena Bigos. Młodzieżowa Rada Miasta w tym czasie wzbogaciła się o dokumenty usprawniające i konkretyzujące funkcjonowanie MRM, a mianowicie o Statut, który został nadany uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XIII/104/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. Zmniejszyła się również liczba Radnych z 24 do 18 (po 3 przedstawicieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych). ''Skrzynia czasu'', zapoczątkowanie współpracy z Polską Federacją Młodzieży, kontynuacja turnieju ''Najlepszy z Najlepszych'', to tylko niektóre ważne do odnotowania inicjatywy IV MRM.

Kolejna V Rada została wybrana w listopadzie 2005 r. Przewodniczącym 18-osobowej grupy młodych radnych był Jacek Chałupka. Rada kontynuowała cykliczne przedsięwzięcia zapoczątkowane przez poprzedników, takie jak: Turniej Koszykówki Ulicznej, czy też turniej ''Najlepszy z Najlepszych''. Współpracowała również z Miejskim Domem Kultury przy organizacji Letniej Ofensywy Kulturalnej.

VI kadencję Młodzieżowej Rady Miasta wybrano w październiku 2007 r., a Przewodniczącym Rady został Przemysław Mirowski. Rada rozpoczęła swoją działalność od organizacji sportowego wydarzenia podczas ferii zimowych 2008. Potem była akcja "Polska biega", Turniej Koszykówki Ulicznej i obfitujący w wydarzenia rekreacyjno-sportowe sezon wakacyjny. W międzyczasie funkcję Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta przejęła Aleksandra Szkudlarek.

VII kadencja MRM została wybrana po uprzedniej zmianie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Uchwałą nr XXXIX/310/09 z dnia 28 września 2009 r. i zmniejszeniu liczby młodzieżowych radnych do 12 osób. Na Przewodniczącego Rady MRM VII kadencji został wybrany Damian Piekut. Rada zapoczątkowała kilka nowych konkursów jak: Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs na Najlepszy Samorząd Uczniowski, konkurs Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, konkurs rawskich talentów „Pokaż się!”, które dają młodzieży i dzieciom możliwość wykazania się w wielu dziedzinach. Organizacja uroczystości XV-lecia istnienia MRM oraz udział w akcji Monopoly to akcje, o których również warto pamiętać.

VIII kadencja młodzieżówki wybrana 16 listopada 2011 r. pracowała pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Anny Czyż. Oprócz kontynuacji akcji takich jak: Mały Burmistrz Miasta, Konkurs Wiedzy o Samorządzie i wielu innych MRM VIII kadencji organizowała debaty i szkolenia z samorządami uczniowskimi, wspierała swoją wiedzą młodzież z innych gmin, uczestniczyła w debacie u Prezydenta RP. Była również inicjatorem akcji „Milka.Moje miasto się przytula”, która przy wsparciu ogromnej rzeszy mieszkańców miasta i lokalnych mediów dała Rawie Mazowieckiej miejsce w finale akcji i promocję naszego miasta.

IX kadencji przewodniczył Mateusz Dembek. Radni zrealizowali wiele wydarzeń, które odbywają się już cyklicznie: Turniej Koszykówki Ulicznej, w tym roku była to już XV edycja, Konkurs na Najlepszy Samorząd Uczniowski, Mały Burmistrz Miasta czy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Na początku ubiegłego roku z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta przy pływalni Aquarium powstał skatepark.

A 23 września 2015 r. została wybrana nowa X kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka, która zaczęła już oficjalnie działać. Ale jakie pomysły będą realizować kolejni Radni? O tym dowiemy się wkrótce.

Jak różni są młodzi ludzie, tak różny jest charakter młodzieżowej rady. Jedno jest pewne: każdy zespół młodych ludzi stawia sobie określone cele i dąży do ich realizacji. Wszystko po to, aby nasi koledzy i koleżanki czynnie i z ochotą uczestniczyli w życiu miasta.

W skład aktualnej, X kadencji MRM, wybranej 23 września 2015 roku wchodzą:

  Gruchała Anna
  Jabłońska Katarzyna
  Jastrzębski Jakub
  Kotynia Piotr
  Lipski Bartosz
  Machnicka Anna
  Mews Ewelina
  Murgrabia Bartosz
  Paprzycka Patrycja
  Rochmińska Natalia
  Winiarski Michał
  Zimecki Filip
korespondencja 
Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka 

pl. Piłsudskiego 5 
96-200 Rawa Mazowiecka
opiekun Młodzieżowej Rady Miasta 
Katarzyna Gierach 
tel./faks 46 814 26 28 
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przewodnicząca 
Anna Machnicka
tel. 663 714 009 
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


wiceprzewodnicząca
Anna Gruchała
tel. 793 594 328
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
rzecznik prasowy
Jakub Jastrzębski
tel. 721 156 053
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.