Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że wszystkie samorządy, które zgłosiły się do uczestnictwa w „Konkursie na Najlepszy Samorząd Uczniowski 2015/2016” zostały do niego zakwalifikowane.

W tym roku do konkursu zgłosiło się łącznie 8 samorządów: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii gimnazjum są to szkoły: Zespół Szkół w Cielądzu, Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum w Sadkowicach i Gimnazjum w Białej Rawskiej. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne zakwalifikowały się następujące szkoły: Zespół Placówek Specjalnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Rawy Mazowieckiej.

W sobotę 7 listopada 2015 r. dwunastu nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka X kadencji wzięło udział w szkoleniu wprowadzająco-integracyjnym.

Celem szkolenia było wprowadzenie radnych MRM do wykonywania powierzonego im mandatu. Szkolenie, które odbyło się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury, poprowadził Damian Piekut Przewodniczący MRM VIII kadencji. 

Już w sobotę 7 listopada w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się szkolenie integracyjno-wprowadzające dla radnych X kadencji, które poprowadzi Damian Piekut Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta kadencji VIII. Będzie w nim również uczestniczył Mateusz Dembek, Przewodniczący MRM IX kadencji. Szczegóły szkolenia poniżej...

 Na początku października 2015 roku Młodzieżowa Rada Miasta ogłosiła kolejną edycję konkursu „Najlepszy Samorząd Uczniowski 2015/2016”. Patronat honorowy nad konkursem objął Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Przypominamy, że 30 października mija termin zgłaszania samorządów do udziału w tym konkursie.

23 października 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyło się inauguracyjne spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta X kadencji. W spotkaniu udział wzięli Dariusz Misztal Burmistrz Miasta, Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka, Bartłomiej Kosiacki Radny Rady Miasta oraz radni Młodzieżowej Rady Miasta ustępującej IX kadencji.