W piątek 23 października 2015 r. odbędzie się inauguracyjne spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta X kadencji. Sesja odbędzie się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

W spotkaniu udział wezmą Dariusz Misztal Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz radni IX i X kadencji.

W dniu 23 września 2015 r. w Rawie Mazowieckiej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Rawy Mazowieckiej przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka X kadencji. Podajemy oficjalne wyniki wyborów!

23 września 2015 r. odbędą się wybory X kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. W dniach 8-9 września radni obecnej kadencji odbyli cykl spotkań informacyjnych we wszystkich szkołach objętych głosowaniem – okręgach wyborczych do młodzieżowej rady, czyli: w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zapoznali oni młodzież z działalnością rady, przekazali materiały informacyjne i odpowiedzieli na pytania zainteresowanych. Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić młodzież do kandydowania i pracy w młodzieżowej radzie w latach 2015-2017. Przypominamy, że kandydat musi być mieszkańcem Rawy Mazowieckiej.

23 września 2015 r. odbędą się wybory X kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. W pierwszych tygodniach września radni obecnej kadencji rozpoczną cykl spotkań informacyjnych we wszystkich szkołach objętych głosowaniem – okręgach wyborczych do młodzieżowej rady. Zapoznają oni młodzież z działalnością rady, przekażą materiały informacyjne i odpowiedzą na pytania zainteresowanych.

 Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 17 czerwca podsumowała szóstą edycję konkursu Najlepszy Samorząd Uczniowski 2014/2015. Patronat nad konkursem objął Dariusz Misztal - Burmistrz Rawy Mazowieckiej. Konkurs skierowany był do samorządów uczniowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. Jest doskonałą okazją do zaprezentowania się szkół, zdecydowanie pobudza aktywność społeczną zrzeszonych w szkolnych samorządach uczniów i jest świetną formą rywalizacji między poszczególnymi samorządami. Każdy z nich z roku na rok chce zaprezentować się lepiej, dlatego poziom tego konkursu jest coraz wyższy.