Przypominamy, że Rawa Mazowiecka bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Podwórko NIVEA”, którego celem jest budowa 40 rodzinnych miejsc zabaw na terenie całej Polski. Plac zabaw powstanie w tych miejscowościach, których mieszkańcy wykażą się największą aktywnością w głosowaniu.

 

 Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka już po raz piąty zaprasza młodych rawian do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. Patronat nad konkursem objął Dariusz Misztal Burmistrz Miasta.

Do udziału w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym już po raz piąty zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. 19 marca 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej uczniowie wykazywali się swoją wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. W dniu dzisiejszym 26 marca konkurs został podsumowany i ogłoszono oficjalne wyniki.

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rawskiego do wzięcia udziału w V Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. To już piąta edycja konkursu, który z roku na rok cieszy się dużym zainteresowaniem. Poprzednie edycje pozwoliły na sprawdzenie wiedzy młodzieży w tematyce samorządowej oraz dały okazję do zdobycia ciekawych nagród indywidualnych.

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka we wrześniu 2014 r. ogłosiła szóstą już edycję Konkursu na Najlepszy Samorząd Uczniowski. Konkurs skierowany jest do Samorządów Uczniowskich wszystkich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. Celem tego konkursu jest mobilizacja szkolnych samorządów do działania na skalę wewnątrzszkolną i pozaszkolną, ale również sprzyjającą płaszczyzną do międzyszkolnej wymiany dobrych praktyk. Patronat nad konkursem objął Pan Dariusz Misztal Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.